2022-02-09

Information angående överenskommelse om lock up

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lämnar information angående den överenskommelse om skett mellan större ägare i bolaget och styrelsen. Överenskommelsen mellan styrelsen och de större ägarna representerar 22% av bolagets aktier och de får inte avyttras till extern part inom tolv (12) månader från noteringsdatum av bolagets aktie. Dock får aktieöverlåtelse ske inom familj eller till eget bolag så länge lock up avtalet för aktierna efterlevs.

Lock up överenskommelsen har gjorts mellan styrelsen och bolagets större aktieägare. De större aktieägarna representeras av Karolina Zander med bolag.

Överenskommelsen innebär att styrelsen, ledningen och de större aktieägarna som tillsammans representerar 22% av bolagets aktier inte får avyttra dessa inom tolv (12) månader från noteringsdatum. Dock får aktieöverlåtelse ske mellan familjemedlemmar eller och eget bolag så länge lock up avtalet efterlevs.

Per Nordberg, Styrelseordförande för Zazz Energy, kommenterar: Det är viktigt att vi kan visa marknaden att styrelsen samt bolagets ledning och de större aktieägare är långsiktiga i bolaget. Vi bygger ett långsiktigt bolag som ska hjälpa till med klimatomställningen.

ÄNDRAD 2024-02-19