• ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har investerat i en ny Biooljeanläggning på 1MW i Grekland. Denna anläggning följer bolagets tidigare information och ingår i avtalet om att uppföra 10 nya biooljeanläggningar i Grekland. Anläggningen har ett 20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor över sin livscykel (ca 15 miljoner kronor per år) samt även möjligheten att sälja varmvatten/värme för ca 3,5 miljoner kronor per år. Bolaget siktar [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om att uppföra tio biooljeanläggningar i Grekland. Bolaget har samtidigt ingått en avsiktsförklaring med den lokala partnern NAIS ENERGY P.C (”NAIS”) och RFA.M HOLDING INVESTMENT CONSULTING Ltd. (”RFA.M”) (”Avsiktsförklaringen”). Syftet med Avsiktsförklaringen är att parterna ska utreda förutsättningarna för RFA.M att tillhandahålla Zazz Energy finansiering för tio nya biooljeanläggningar under en period om 12 månader. Bolaget räknar med [...]

  • Torsdag den 27 januari 2022 var en speciell dag i ZAZZ Energys historia. Denna dag kopplade ZAZZ Energy upp sin första anläggning mot det grekiska elnätet och började sälja miljövänlig el. Biooljaanläggningen som är i drift baseras med ett 20-årigt elavtal till kunden HEDNO, ett dotterbolag till statligt ägda PPC. Biooljaanläggningen har utrustats med motorer, gensets, elektronik och transformatorer från välkända tillverkare. Deutz, Datakom, Schneider Electric och ABB. Denna investering är av [...]

  • De senaste veckornas utveckling i Europa har påskyndat nyinvesteringar i grön energiproduktion och skapar stort intresse för investeringar i ZAZZ Energys miljövänliga anläggningar Efterfrågan på förnybar energi accelererar nu i Europa och ZAZZ Energy står väl rustade att möta efterfrågan med tillgänglig kapacitet och kunna erbjuda skalbara och nyckelfärdiga anläggningar för miljövänlig elproduktion. Vår strategi att bredda vårt produktområde till att både erbjuda anläggningar för miljövänlig elproduktion från förgasning av biomassa, och [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) är nu i slutförhandling om en investering i en ny Biooljeanläggning på 1MW i Grekland. Förhandlingen följer bolagets tidigare information om att bolaget erhållit rätten till sk option att investera i 10 nya biooljeanläggningar i Grekland. Bolaget genomförde den första Biooljeinvesteringen på 1MW i januari månad och fortsätter nu med den andra anläggning. Den nya investeringen uppgår till ca 23 MSEK med [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lämnar information angående den överenskommelse om skett mellan större ägare i bolaget och styrelsen. Överenskommelsen mellan styrelsen och de större ägarna representerar 22% av bolagets aktier och de får inte avyttras till extern part inom tolv (12) månader från noteringsdatum av bolagets aktie. Dock får aktieöverlåtelse ske inom familj eller till eget bolag så länge lock up avtalet för aktierna efterlevs. Lock [...]