• Som tidigare kommunicerats har Zazz Energy tecknat en avsiktsförklaring om att bygga en biooljefabrik tillsammans med partnern NAIS Energy PC. Anläggningens tänkta läge är Patras, Grekland, och den planerade produktionskapaciteten är 14 000 ton bioolja per år. Unik patenterad teknik möjliggör produktion av bioolja från organiskt avfallSyftet med fabriken, som blir den andra i Europa i sitt slag och baseras på en unik patenterad teknik som Nais Energy PC har rättigheterna till, [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (ZAZZ Energy) har av sin grekiska partner NAIS ENERGY P.C. (NAIS) meddelats att man inte kommer få leveranser av bränslet bioolja under en tid framåt. Det betyder att ZAZZ Energy tills vidare pausar driften av biooljeanläggningen i Grekland. ZAZZ Energy kommer dock att bli fullt ut kompenserat för förlorad försäljning. Orsaken till NAIS leveransstopp är det kraftigt höjda priset på bioolja, som NAIS köper på den [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har investerat i en ny Biooljeanläggning på 1MW i Grekland. Denna anläggning följer bolagets tidigare information och ingår i avtalet om att uppföra 10 nya biooljeanläggningar i Grekland. Anläggningen har ett 20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor över sin livscykel (ca 15 miljoner kronor per år) samt även möjligheten att sälja varmvatten/värme för ca 3,5 miljoner kronor per år. Bolaget siktar [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om att uppföra tio biooljeanläggningar i Grekland. Bolaget har samtidigt ingått en avsiktsförklaring med den lokala partnern NAIS ENERGY P.C (”NAIS”) och RFA.M HOLDING INVESTMENT CONSULTING Ltd. (”RFA.M”) (”Avsiktsförklaringen”). Syftet med Avsiktsförklaringen är att parterna ska utreda förutsättningarna för RFA.M att tillhandahålla Zazz Energy finansiering för tio nya biooljeanläggningar under en period om 12 månader. Bolaget räknar med [...]

  • Torsdag den 27 januari 2022 var en speciell dag i ZAZZ Energys historia. Denna dag kopplade ZAZZ Energy upp sin första anläggning mot det grekiska elnätet och började sälja miljövänlig el. Biooljaanläggningen som är i drift baseras med ett 20-årigt elavtal till kunden HEDNO, ett dotterbolag till statligt ägda PPC. Biooljaanläggningen har utrustats med motorer, gensets, elektronik och transformatorer från välkända tillverkare. Deutz, Datakom, Schneider Electric och ABB. Denna investering är av [...]

  • De senaste veckornas utveckling i Europa har påskyndat nyinvesteringar i grön energiproduktion och skapar stort intresse för investeringar i ZAZZ Energys miljövänliga anläggningar Efterfrågan på förnybar energi accelererar nu i Europa och ZAZZ Energy står väl rustade att möta efterfrågan med tillgänglig kapacitet och kunna erbjuda skalbara och nyckelfärdiga anläggningar för miljövänlig elproduktion. Vår strategi att bredda vårt produktområde till att både erbjuda anläggningar för miljövänlig elproduktion från förgasning av biomassa, och [...]