2022-02-09

Information given i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lämnar information i samband med notering. Målsättning på den grekiska marknaden är att utnyttja de befintliga licenserna (för 20-åriga elavtal) och etablera 3-4 stycken anläggningar (biomassa eller bioolja) per år de kommande 3-4 åren. I Sverige är målsättningen att sälja första biomassaanläggningen med fokus på biokol inom 12 månader och sedan sälja en anläggning per år de kommande 3-4 åren.

Under noteringsceremonin pratade bolagets VD om bolagets plan framåt på den grekiska samt den svenska marknaden.

På den grekiska marknaden har bolaget som mål att utnyttja de befintliga licenserna (20-åriga elavtal) för att etablera 3-4 stycken biomassa- eller biooljaanläggningar per år de kommande 3-4 åren och att målet för den svenska marknaden är att sälja första biomassaanläggningen med fokus på biokol inom 12 månader.

Samtliga etableringar i Grekland kommer ha 20-åriga elavtal och alla kommande anläggningar kommer vara förberedda för att kunna producera varmvatten/värme. Biomassa anläggningar kommer även producera biokol och trävinäger. Biokolet kommer vara en viktig del i klimatomställningen med dess jordförbättrande egenskaper samt att det är koldioxid negativt, dvs det binder koldioxid.

Bolaget pratade även om elavtalens längd på 20 år samt att avtalen har bra marginaler och att en anläggning betalar av sig på tre (3) år. Då bolaget sedan januari har en biooljaanläggning igång i Grekland vilken förser det grekiska folket med miljövänlig el, samt en ny biomassaanläggning som etableras i Grekland i slutet av sommaren har bolaget säkrat intäkter de kommande 20 åren genom de två anläggningarna.

Christian Casselborg, VD för Zazz Energy, kommenterar: Det är glädjande att se intresset för bolagets aktie de första dagarna på börsen. Nu satsar vi framåt och bygger ett långsiktigt hållbart företag som tack vare de 20 åriga elavtalen kan vara med och bidra till klimatomställningen under lång tid framöver.

ÄNDRAD 2024-02-19