2023-12-12

Zazz återstartar de befintliga maskinerna i Amfilochia den 13 december

Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) har servat och uppgraderat de befintliga maskinerna i Amfilochia under tiden som panelerna har levererats. Det betyder att bolaget är redo att återstarta maskinerna omedelbart. Samtidigt räknar bolaget med slutleverans av panelerna i denna vecka. Då kan vi påbörja installation och testkörning av den nya maskinen i nästa vecka.

Som tidigare meddelats flyttades återstarten av projektet in i december på grund av försenad leverans av panelerna. När de befintliga maskinerna nu går i gång kan vi påbörja leveranserna av el till nätverket omedelbart och detta kan fortsätta under installationen och testkörningen av den nya maskinen. Därmed kommer de första intäkterna under februari 2024.

-” Detta är ett positivt steg i rätt riktning i projektet. Vi kombinerar leverans av el och löpande intäkter samtidigt som vi installerar den nya maskinen som utlovat i december.” säger VD Christian von Uthmann

Kategorier: Corporate Action | IR | News | Other | Swedish
ÄNDRAD 2024-02-19