• Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 24 november 2021, om en riktad kvittningsemission till NAIS ENERGY S.A. (”NAIS”) om 2 000 000 B-aktier (”Nyemissionen”). Emissionbeloppet utgör en finansiering av ett fördjupat samarbete med NAIS i samband med investeringen i biomassaanläggningen som tidigare meddelats i pressmeddelandet från den 20 januari 2022. Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 3,50 [...]

  • Zazz Energy har under december 2021 och januari 2022 genomfört en riktad emission för att möta den större efterfrågan av miljövänlig energi på marknaden. Emissionen stärker likviditeten och underlättar en snabbare investeringstakt i nya anläggningar. Bolaget tillfördes 10 110 000 SEK innan emissionskostnader vid en emission av 2 022 000 ny emitterade aktier. Denna emission genomfördes med sammanläggningen av bolagets aktier i beaktande (5:1). ”Denna emission är viktig för våra prioriterade investeringar [...]

  • Zazz Energy AB har genomfört en framgångsrik kapitalanskaffning som före kostnader uppgick till 12,7 Msek. Emissionen säkerställer Zazz Energys prioriterade projekt och tillväxt samt understryker rollen som en central aktör inom klimatsmarta lösningar för Samhällets viktiga omställningen till grön energiproduktion.  Zazz Energys projekt i Grekland och Sverige kommer nu att prioriteras där såväl fossilfri el/värme som biokol för jordförbättringar kommer att genomföras. För ytterligare information kontakta Per Nordberg, VD, tel  070 2340095 [...]

  • Nyemission ”Private Placement” har tillfört bolaget 12 656 000 kr 

  • Zazz Energy gör nyemission 13/11-18/12.Vid fullteckning tillförs bolaget 5 miljoner sek. Restprodukter blir till hållbar energi och biokol Avfallshantering och klimatsmart energi är två stora globala utmaningar. Zazz Energy of Sweden AB har en lösning på båda problemen– tack vare teknik som ger hållbar energi från restprodukter. Dessutom kan värdefullt biokol och trävinäger utvinnas. Nu genomför bolaget en nyemission på 5 MKR för att bygga en ny anläggning i Dalarna. Läs artikel [...]

  • Nyemission "Private Placement" har tillfört bolaget 1 008 999 kr