• Idag är första dagen på teckningsperioden för pågående företrädesemission. Den sträcker sig mellan den 16 och 30 maj 2024.Mer information kring teckningsperiod och företrädesemissionen återfinns här, Företrädesemission 2024 - ZAZZ Energy of Sweden AB.Teckningslänkar återfinns nedan:Teckning via BankID: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=zazzNordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146616Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1714993553531Företrädesemission uppgår till maximalt 43,2 mkr före emissionskostnader men 21,6 mkr är det lägsta beloppet företrädesemissionen kommer att stängas på, då det finns garanter som förbundit sig att teckna aktier i emissionen till 21,6 mkr.Nedan finns tidplanen [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har upprättat ett [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag slutit avtal med Tellus Equity Partners AB om ett brygglån om totalt 7,5 msek. Likviden är tänkt att påskynda planeringen och övertagandet av de tre solcellsparker som tidigare kommunicerats. Den slutgiltiga summan för övertagandet betalas när företrädesemissionen stängts men kapitalet möjliggör framförhållning och reservering av kritisk hårdvara.Brygglånet upptogs den 12 maj 2024 med Tellus Equity Partners AB. Det totala lånebeloppet är på 7,5 msek som [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) ("Zazz Energy" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget senarelägger [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett nytt avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva tre bolag. Detta avtal ersätter tidigare avtal kopplat till förvärven av Switchr Kungsbacka samt Switchr Varberg, som tidigare kommunicerats av Bolaget. Huvudskälen till detta byte är att de tre nya bolagen kan inbringa intäkter och kassaflöde tidigare då de har godkännande för både solcellspark och batterilager redan nu.De tre [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag, den 2 maj, inleder testkörning av Wärtsilä-maskinen i Amfilochia. Tidsåtgången beräknas till fem till tio arbetsdagar.Det har varit intensiva veckor under våren och nu är anläggningen i Amfilochia färdigställd – de sista komponenterna till Wärtsilämaskinen anlände tidigare i veckan och monteringen av dessa är nu genomförd. Därmed kan Bolaget starta testkörningar under dagen, vilket beräknas ta fem till tio arbetsdagar. Det [...]