• Nuvarande CFO Andreas Colliander har meddelat att han inte har möjlighet att engagera sig i den omfattning som krävs av bolaget när vi nu växlar upp verksamheten kopplat till nyemissionen och satsningen mot ett positivt kassaflöde under 2024. Bolaget har därför valt att ersätta Andreas med Sven Cristea som ny CFO. Sven har en gedigen erfarenhet från revisionsbranschen. Sven har varit verksam som revisor i drygt 13 år inom såväl EY som [...]

  • Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) VD Christian von Uthmann är i Grekland sedan en tid och jobbar med vårt lokala team och underleverantörerna för att få fram de kritiska panelerna. Dessa är ett måste för att kunna ”kapsla” in och skydda maskinen på plats i den nya anläggningen. Delar av panelerna har levererats och bild på detta kommer läggas upp på bolagets hemsida. Maskinen kan dock inte flyttas och installeras förrän vi [...]

  • Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) ordförande Jan Törner och VD Christian von Uthmann har på plats i Grekland utvärderat följderna av stormen Daniel på projektet. Bolaget har jobbat hårt tillsammans med partners och underleverantörer för att minimera påverkan på återstarten, genom att utvärdera alternativa lösningar och leverantörer. Justeringen har minimerats och idag räknar vi med återstart senast 20 november. Huvudorsaken till justeringen är att leverantören av de ljudisolerande panelerna ställdes under vatten [...]

  • Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) meddelar att efter genomgång på plats i Grekland av VD Christian von Uthmann och samråd med bolagets lokala partners, har vi enats om att skjuta på igångsättningen i högst en månad. Orsaken ligger utanför bolagets kontroll och rör externa och vitala delar som inte fullt ut uppfyller kraven för en långvarig, säker drift. Nya delar är beställda och i produktion och samtliga involverade parter har noggrann kontroll [...]

  • Miljötillstånden för Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) projekterade anläggningar, Patras 1 och 2, är nu godkända och signerade av de grekiska myndigheterna. Med tillstånden på plats fortsätter processen med övriga avtal och godkännanden som tex. inkoppling på elnätet med flera.Projektfinansiering med externa finansiärer blir nu prioritet. Dessutom ansöker Bolaget om lån och bidrag under hösten enligt Investment Law programmet. Vid godkännande och färdigställt projekt, kan bidrag för investeringen utgå med 60 procent [...]

  • Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) har mottagit information att grekiska staten höjer ersättningen för producerad grön elenergi under en tid fram till 31 mars 2024 med möjlig förlängning Den grekiska staten har beslutat att höja elpriset per MWh för den typ av anläggning som Zazz opererar från €184 till €230, dvs med 25 %. Den nya prisnivån gäller till april 2024 med en möjlig förlängning på ett eller flera år.För Bolaget innebär [...]