• Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag slutit avtal med Tellus Equity Partners AB om ett brygglån om totalt 7,5 msek. Likviden är tänkt att påskynda planeringen och övertagandet av de tre solcellsparker som tidigare kommunicerats. Den slutgiltiga summan för övertagandet betalas när företrädesemissionen stängts men kapitalet möjliggör framförhållning och reservering av kritisk hårdvara.Brygglånet upptogs den 12 maj 2024 med Tellus Equity Partners AB. Det totala lånebeloppet är på 7,5 msek som [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett nytt avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva tre bolag. Detta avtal ersätter tidigare avtal kopplat till förvärven av Switchr Kungsbacka samt Switchr Varberg, som tidigare kommunicerats av Bolaget. Huvudskälen till detta byte är att de tre nya bolagen kan inbringa intäkter och kassaflöde tidigare då de har godkännande för både solcellspark och batterilager redan nu.De tre [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag, den 2 maj, inleder testkörning av Wärtsilä-maskinen i Amfilochia. Tidsåtgången beräknas till fem till tio arbetsdagar.Det har varit intensiva veckor under våren och nu är anläggningen i Amfilochia färdigställd – de sista komponenterna till Wärtsilämaskinen anlände tidigare i veckan och monteringen av dessa är nu genomförd. Därmed kan Bolaget starta testkörningar under dagen, vilket beräknas ta fem till tio arbetsdagar. Det [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget Switchr Kungsbacka AB, org. nr 559349-1300 (”SwitchR Kungsbacka”) (”Förvärvet”). Genom Förvärvet har El av Sol åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet i Kungsbacka, Kungsbacka kommun (”Projektet”). Förvärvet är villkorat av att extrastämman i Bolaget den 2 april 2024 [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget Switchr Varberg AB, org. nr 559361–1147 (”SwitchR Varberg”) (”Förvärvet”). Genom Förvärvet har El av Sol åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet i Vikslätt, Varbergs kommun (”Projektet”). Förvärvet är villkorat av att extrastämman i Bolaget den 2 april 2024 [...]

  • Som ett led i utvecklingen av Zazz nya affärsområde Solenergi, som inbegriper solcellsparker samt energilagring, har företaget idag tecknat ett samarbetsavtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”). Syftet är att fördjupa samarbetet genom utveckling, projektering, implementering och drift av flera kommersiella solcellsparker.El av Sol har mer än tio års erfarenhet av branschen och är en av de ledande aktörerna inom industrin, med stor kunskap om arbetet uppströms för att få solcellsparker [...]