2022-02-10

ZAZZ Energy – Ny investering, 1 MW Biooljeanläggning för grön energiproduktion i Grekland

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) är nu i slutförhandling om en investering i en ny Biooljeanläggning på 1MW i Grekland. Förhandlingen följer bolagets tidigare information om att bolaget erhållit rätten till sk option att investera i 10 nya biooljeanläggningar i Grekland. Bolaget genomförde den första Biooljeinvesteringen på 1MW i januari månad och fortsätter nu med den andra anläggning. Den nya investeringen uppgår till ca 23 MSEK med ett 20-årigt avtal för grön energiproduktion av el och varmvatten. Bolaget räknar med att förhandlingen kan slutföras under första kvartalet med start under kvartal 3 2022.

Christian Casselborg, VD för Zazz Energy, ”Det är av största vikt att vi nu kan hålla ett högt tempo och utnyttja de erhållna optionerna med licenser på 20-åriga elavtal som vi har förhandlat fram sedan tidigare. Det är med stark tillförsikt jag ser på framtiden då vi nu aktivt kan vara med i omställningen till ett grönt samhälle. De 20-åriga elavtalen ger en långsiktig stabil utveckling inför framtiden”

ÄNDRAD 2024-02-19