2024-02-20

Zazz Energy of Sweden AB (publ) ingår samarbetsavtal med El av Sol Sverige AB

Som ett led i utvecklingen av Zazz nya affärsområde Solenergi, som inbegriper solcellsparker samt energilagring, har företaget idag tecknat ett samarbetsavtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”). Syftet är att fördjupa samarbetet genom utveckling, projektering, implementering och drift av flera kommersiella solcellsparker.

El av Sol har mer än tio års erfarenhet av branschen och är en av de ledande aktörerna inom industrin, med stor kunskap om arbetet uppströms för att få solcellsparker och energilagring på plats.

Redan nu diskuterar parterna ett antal olika parker och projekt, både operativa och Ready-to-Build (RTB), som grund för att inleda samarbetet. Det är parternas intention att kunna skriva under ett avtal i närtid och påbörja förstudier där det bedöms nödvändigt.

”För Zazz och vår affärsutveckling är detta ett stort och positivt steg framåt. Vi ser goda affärsmöjligheter tillsammans och att båda bolagen gemensamt kan bygga stora värden och driva på omställningen till förnyelsebar energi. Det är av yttersta vikt för Zazz att få med oss en erfaren och välrenommerad partner som El av Sol” säger Christian von Uthmann, VD i Zazz.

Vi på El av Sol ser verkligen fram emot detta samarbete, där vi tillsammans kan nyttja våra styrkor för att bidra till att mer solenergi installeras, och att vi som partner till Zazz kan hjälpa dem att nå deras mål. Solenergin kommer vara en av de stora möjliggörarna för den omställning som sker, och genom detta samarbete kan både vi och Zazz se till att vara en del av den förändringen. Markus Thulin, VD El av Sol.

Kort om El av Sol: El av Sol har sedan starten 2014 sålt, projekterat och byggt över 1 000 nyckelfärdiga solcellsanläggningar till samarbetspartners och kommersiella kunder. El av Sol finns representerade i Sverige, Norge och Litauen. I Sverige har bolaget ca 35 anställda och omsatte drygt 200 MSEK under 2023. Företagets första solcellspark i Hallstahammar driftsattes under januari 2023 och parken var då den femte största i Sverige.

Kategorier: Corporate Action | IR | News | Other | Swedish
ÄNDRAD 2024-02-20