2023-08-01

Zazz Energy (publ) hela konvertibellån konverteras till aktier

Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har idag mottagit en begäran från samtliga innehavare av konvertibellånet att konvertera lånet till aktier. Kursen vid konvertering är sedan tidigare satt till 10 öre och antalet aktier ökar med 70 miljoner stycken. Bolaget tillförs därmed 7 Mkr i eget kapital och bolagets lån minskar med lika mycket

Zazz Energy kommer omedelbart att initiera konverteringen som beräknas ta ca 1 vecka att få genomförd.
Bolaget ser mycket positivt på att samtliga konvertibelinnhavare, där flera är större aktieägare, nu väljer att konvertera lånet och på så sätt visar i handling att det finns ett stort förtroende för bolagets fortsatta utveckling.
-” Att vi får till stånd denna konvertering redan nu och på så sätt minska skuldsättningen och bolagets kostnader ger oss goda möjligheter att hitta bra lösningar på vår projektfinansiering”, säger VD Christian von Uthmann.

ÄNDRAD 2024-02-19