2021-10-07

Zazz Energy tillförs 12.7 MSek i en riktad emission för expansion inom grön energiproduktion

Zazz Energy AB har genomfört en framgångsrik kapitalanskaffning som före kostnader uppgick till 12,7 Msek. Emissionen säkerställer Zazz Energys prioriterade projekt och tillväxt samt understryker rollen som en central aktör inom klimatsmarta lösningar för Samhällets viktiga omställningen till grön energiproduktion.  Zazz Energys projekt i Grekland och Sverige kommer nu att prioriteras där såväl fossilfri el/värme som biokol för jordförbättringar kommer att genomföras.

För ytterligare information kontakta Per Nordberg, VD, tel  070 2340095

ÄNDRAD 2024-02-19