2023-06-26

Zazz Energys årsredovisning 2022 publicerad

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2022 bifogas och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com.

Zazz Energys årsredovisning 2022 (Länk) finns att tillgå på hemsidan

ÄNDRAD 2024-02-19