• Zazz Energy of Sweden AB (publ) ("Bolaget") Årsredovisning för 2023 bifogas och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.comBolagets Årsredovisning för 2023 bifogas och finns att tillgå på hemsidan.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 610 75 97Jan Törner, Styrelseordförande, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40Kort om ZAZZ Energy of Sweden ABEtt bolag som producerar grön energi Zazz Energy är [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2022 bifogas och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com.Zazz Energys årsredovisning 2022 (Länk) finns att tillgå på hemsidanFör ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Törner, Tf VD och Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com. För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian Casselborg, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)E-post: christian.casselborg@zazzenergy.comTelefon: +46 76 101 14 08Per Nordberg, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 234 00 95ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som [...]

  • Ta del av årsredovisningen här