• ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2022 bifogas och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com. Zazz Energys årsredovisning 2022 (Länk) finns att tillgå på hemsidan För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Törner, Tf VD och Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06 ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com. För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian Casselborg, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)E-post: christian.casselborg@zazzenergy.comTelefon: +46 76 101 14 08Per Nordberg, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 234 00 95 ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- [...]

  • Ta del av årsredovisningen här