Solel & energilagring i sverige

Solel & energilagring i sverige

Vikslätt

Zazz Energy har tecknat villkorat avtal om uppförandet av en markbaserad solcellsanläggning med en kapacitet om ca 1190 MWh. Tillstånd för tillägg av batteripark för energilagring är preliminärt godkänd. Vid uppfyllda villkor kan anläggningen generera intäkt under Q3 2024. ​

Kungsbacka

Zazz Energy har tecknat villkorat avtal om uppförandet av en markbaserad solcellsanläggning med en produktionskapacitet om ca 3100 MWh. Tillstånd för tillägg av batteripark för energilagring är preliminärt godkänd. Vid uppfyllda villkor kan anläggningen generera intäkt under Q3/Q4 2024. ​

El från bioolja i Grekland

El från bioolja i Grekland

Amfilochia

Amfilochia

Wärtsilä på plats i Amfilochia

Idag (17/1 2024) kom den nya Wärtsilä-maskinen på plats i den nya maskinhallen i Amfilochia. Arbetet med installation och testkörning inleddes omedelbart och det beräknas vara klar om sju till tio dagar.

Under installationen kopplar vi ur de befintliga maskinerna som producerat el sedan de startades den 13:e december.

Platsbesök i Amfilochia

Bolagets revisor, Ben Heidari på Fineasity, var på en s k site visit i Grekland 8-10/1 2024.

Han besökte bland annat produktionsanläggningen i Amfilochia samt våra finansiella och legala partners i Aten.

Maskinhall i Amfilochia

Konstruktion av ny maskinhall i Amfilochia

Vår nya leverantör har påbörjat leveranserna av panelerna. Dessa är nödvändiga för att kunna skydda maskinen och kritisk utrustning mot både väder och annan åverkan, samt säkerställa den lagstadgade ljudisoleringen. När samtliga paneler anlänt flyttas maskinen upp till Amfilochia och den nya maskinhallen slut monteras.

Byggnation av maskinhallen

Den nya Wärtsilä maskinen för installation i Amfilochia

Den nya Wärtsilä maskinen för installation i Amfilochia

Återstart i Amfilochia

Zazz Energy har återstartat maskinerna i Amfilochia och de producerar el för fullt. Skruva upp volymen…

Pratas 1 & 2

Pratas 1 & 2

Zazz Energy har tecknat avtal om uppförandet av två kraftvärmeverk med biooljadrift i Grekand. Miljötillstånd är godkända.