• Zazz Energys styrelse har utnämnt Christian Casselborg till verkställande direktör. Christian tillträder den första november 2021. Christian Casselborg har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt företagande.  Erfarenheterna från såväl noterade som onoterade bolag ger den bredd som är nödvändig för utveckling och byggande av bolag i tidiga utvecklingsskeden. Christian har i sin yrkesroll drivit globala affärsutvecklingsprojekt inom såväl inköp som inom försäljning under de senaste 15 åren. Christians bakgrund [...]

  • Zazz Energys styrelse har utnämnt Per Nordberg till verkställande direktör. Per Nordberg tillträder den 18 februari 2021. Per Nordberg har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv. Erfarenheterna från såväl noterade som onoterade bolag inom energi, verkstadsindustrin, finansbranschen och läkemedelsbranschen ger den bredd som är nödvändig för utveckling och byggande av bolag i såväl tidiga som mogna utvecklingsskeden. Per har i sin yrkesroll aktivt genomfört ett stort antal företagsutvecklingar, [...]