• Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") utser Christian von Uthman till VD from 1 juli efter styrelseledamoten Jan Törner som varit tillförordnad VD. Jan Törner kommer att vara operativ under en övergångsperiodChristian är utbildad civilingenjör vid KTH och har långvarig affärs och projektledningserfarenhet från både industrin och business consulting.  Han har jobbat inom tillverknings och processindustri vilket kommer väl till pass på Zazz Energy. Han har också [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) stärker ledningsfunktionen med ny CFOBolaget har kommit överens med SEVR Finance om att nyttja deras CFO-as-a-service tjänst. Andreas Colliander kommer att kliva in som interim-CFO från och med den 13 april.Andreas har en bakgrund som CFO sedan drygt nio år och dessförinnan som auktoriserad revisor på KPMG i åtta år. Andreas har senaste åren arbetat med affärsutveckling inom finans, försäkring och retail och har bl.a. erfarenheter av företagsköp- [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") ingår samarbetsavtal med konsultbolaget Sodality för att stärka närvaron på den grekiska marknaden.För att stärka närvaron på den grekiska marknaden har Zazz Energy ingått ett samarbetsavtal med den etablerade konsultfirman SODALITY S.M.P.C. Consulting Agency som representeras av Christoforos Perdikouris. Christoforos kommer agera operativt ansvarig för Bolagets räkning och rapportera till VD. Sodality har ett kontor i Athen, men täcker hela landet [...]

  •  Zazz Energys styrelse har i samband med beslutet att genomföra företrädesemissionen även beslutat att styrelseledamoten Jan Törner utses till interim VD från och med den 20 mars och ersätter nuvarande VD Ari Kemppainen som övergår till en rådgivande roll. Styrelsen har utvärderat bolagets situation och de utmaningar som föreligger i samband med de projekt som avtalats samt den planerade återstarten av projektet Amfilochia. Jan har sedan årsskiftet stöttat ledningen med operativa frågor och det faller [...]

  • CFO Per Ollermark som varit CFO sedan 16 januari avslutar idag sitt uppdrag enligt avtal som interim CFO. Rekrytering av ny CFO har påbörjats. Per kommer att finnas tillgänglig som konsult för att avsluta bokslut och revisionen av 2022.För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är [...]

  • Bolaget har nu säkrat finansiering genom en fullt garanterad företrädesemission och bolaget kan nu ta nästa steg i utvecklingen. Styrelsen har beslutat att stärka upp ledningen med Styrelseledamoten Jan Törner som vVD.Jan kommer att stötta VD med frågor gällande projektfinansiering av den grekiska verksamheten och även arbeta med företrädesemissionen. Jan har en lång erfarenhet av exekutiva befattningar från en rad företag och branscher som ligger nära Zazz Energys verksamhetsområde; projektledning, miljöteknik, entreprenad och fastighet.Vd Ari Kemppainen kommer nu att [...]