2023-07-31

Zazz Energy meddelar att grekiska staten höjer priset på grön el

Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) har mottagit information att grekiska staten höjer ersättningen för producerad grön elenergi under en tid fram till 31 mars 2024 med möjlig förlängning

Den grekiska staten har beslutat att höja elpriset per MWh för den typ av anläggning som Zazz opererar från €184 till €230, dvs med 25 %. Den nya prisnivån gäller till april 2024 med en möjlig förlängning på ett eller flera år.
För Bolaget innebär det att den tidigare kommunicerade årsintäkten på cirka €1,5 miljoner (press release daterad 220504) ökar till €1,96 miljoner. Omräknat till aktuella €/sek kurser motsvarar det en ökning från 16,4 MSEK till cirka 22,6 MSEK i bruttointäkt. Nettointäkten för bolaget väntas öka med cirka 4 MSEK/år tills vidare.
-”Den förstärkta lönsamheten kommer vara gynnsam för Bolagets framtida utveckling och expansion. Det ger oss möjlighet att öka tillväxten för Bolaget”, säger Christian von Uthmann, VD.

ÄNDRAD 2024-02-19