2024-03-13

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) ingår ytterligare avtal med El av Sol om byggnation av solcellspark samt batterilager

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget Switchr Kungsbacka AB, org. nr 559349-1300 (”SwitchR Kungsbacka”) (”Förvärvet”). Genom Förvärvet har El av Sol åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet i Kungsbacka, Kungsbacka kommun (”Projektet”). Förvärvet är villkorat av att extrastämman i Bolaget den 2 april 2024 beslutar att godkänna företrädesemissionen.

Förvärvet och Projektet i korthet

  • Zazz Energy har idag ingått avtal med El av Sol om att förvärva 100 procent av aktierna i SwitchR Kungsbacka, ett bolag organiserat enbart för Projektets genomförande.
  • Genom Projektet har Zazz Energy också ingått avtal med El av Sol om uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet på en fastighet i Kungsbacka, Kungsbacka kommun. El av Sol har åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av solcellsparken och batterilagringsenheten. Effekten kommer att uppgå till 2,6 MW respektive 2,0 MW.
  • Solcellsparken är Ready-to-Build (”RtB”) och föranmälan avseende batterilagringen är redan gjord till nätägaren. Innan tillträdet ska extrastämman i Bolaget godkänna företrädesemissionen.
  • Förvärvet och totalentreprenaden finansieras genom den företrädesemission som styrelsen föreslagit för godkännande på extrastämman som äger rum den 2 april 2024. Företrädesemissionens huvudsakliga villkor framgår av Bolagets pressmeddelande den 8 februari 2024 och uppgår till totalt cirka 43,2 MSEK. Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden säkerställd till 50 procent, motsvarande cirka 21,65 MSEK.

Bakgrund och motiv

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 20 februari 2024 har Zazz Energy ingått samarbetsavtal med El av Sol i syfte att samarbeta inom utveckling, projektering, implementering och drift av kommersiella solcellsparker. Förvärvet och Projektet är ett resultat av Bolagets fördjupade samarbete med El av Sol.

Förvärvet av SwitchR Kungsbacka och upprättandet av solcellsparker och batterilagringsenheten bedöms av styrelsen ske på fördelaktiga villkor och utgör det första steget i uppstarten av Bolagets nya verksamhetsgren.

Nu tar Zazz ytterligare ett steg tillsammans med El av Sol för att säkerställa tillgången på grön energi. Den här parken är större än den tidigare kommunicerade Vikslätt och vi är fortsatt väldigt trygga i att utveckla detta tillsammans med en partner med stor erfarenhet. Ekonomiskt blir detta självklart ett bra lyft när parken och batterilagret blir operativt i höst”, kommenterar Christian von Uthmann, VD på Zazz Energy.

”Vi tackar återigen för förtroendet att även bygga solpark och energilager nummer två till Zazz Energy. Ett projekt i dubbel storlek mot det första och vi kan konstatera att samarbetet går helt i den takt vi önskat! Ett samarbete som underlättats av den snabbhet och beslutsamhet som Zazz uppvisar.”, kommenterar Markus Thulin, VD på El av Sol.

ÄNDRAD 2024-03-13