2023-09-08

Zazz Energy (publ) flyttar fram starten av Amfilochia till 15 oktober

Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) meddelar att efter genomgång på plats i Grekland av VD Christian von Uthmann och samråd med bolagets lokala partners, har vi enats om att skjuta på igångsättningen i högst en månad.

Orsaken ligger utanför bolagets kontroll och rör externa och vitala delar som inte fullt ut uppfyller kraven för en långvarig, säker drift. Nya delar är beställda och i produktion och samtliga involverade parter har noggrann kontroll över tillverkning och leverans av dessa delar.

-”Det är självklart en ett olyckligt beslut att behöva fatta, men det viktiga är att vi nu säkerställer en lyckad omstart och en lång och säker drift baserat på vårt 20 åriga kontrakt med det lokala energibolaget”, betonar VD Christian von Uthmann.

ÄNDRAD 2024-02-19