2022-06-08

ZAZZ Energy: Styrelseledamot Denise Ehrling har begärt utträde ur styrelsen

Denise Ehrling har idag begärt utträde ur styrelsen i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) på grund av personliga skäl.

Det är bolagets uppfattning att styrelsens nuvarande sammansättning efter utträdet är tillräcklig, sett till antal ledamöter, oberoende och kompetens. Utträdet kommer därför inte att föranleda någon omedelbar rekrytering av ytterligare styrelseledamot.

ÄNDRAD 2024-02-19