2023-08-11

Zazz Energy Sweden AB (publ) har skriftligt godkännande på miljötillstånden för projekten i Patras

Miljötillstånden för Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) projekterade anläggningar, Patras 1 och 2, är nu godkända och signerade av de grekiska myndigheterna.

Med tillstånden på plats fortsätter processen med övriga avtal och godkännanden som tex. inkoppling på elnätet med flera.

Projektfinansiering med externa finansiärer blir nu prioritet. Dessutom ansöker Bolaget om lån och bidrag under hösten enligt Investment Law programmet. Vid godkännande och färdigställt projekt, kan bidrag för investeringen utgå med 60 procent och resterande del som lån.

-” Detta är ytterligare en milstolpe för att kunna växa bolagets lönsamma affär i hög takt”, säger VD Christian von Uthmann.

ÄNDRAD 2024-02-19