2023-07-12

Zazz Energy Sweden AB (publ) säkrar miljötillstånden för projekten i Patras

Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) vill förtydliga att tillståndsprocessen fortlöper enligt plan. Det innebär att nödvändiga miljötillstånd skall finnas tillgängliga för bolaget vid kommande månadsskifte. Dessutom fortlöper processen med övriga tillstånd enligt plan och avtalen om inkoppling på elnätet beräknas finnas på plats under september månad.

Detta innebär att förhandling om projektfinansiering med lokala banker kan fortsätta . Bolaget kommer ansöka om lån och bidrag med start i september enligt Investment Law programmet, som innebär att efter färdigställt projekt, kan bidrag för investeringen utgå med 60 procent och resterande del som lån.

-” Denna typ facilitet ger oss stora möjligheter att fortsätta växa vår lönsamma affär i hög takt”, säger VD Christian von Uthmann.

ÄNDRAD 2024-02-19