2023-06-20

Zazz Energys resa mot lönsamt bolag har påbörjats – konvertibel om 7 MSEK

I och med konvertibellånet om 7 MSEK säkerställer Zazz Energy återuppstarten av anläggningen i Amfilochia och intäkter på ca 20 MSEK per år, därutöver läggs grunden för uppbyggnaden av de två anläggningar som kontrakterades november 2022 som ger ytterligare ca 40 MSEK i årliga intäkter räknat med beräknad start vid årsskiftet 2023/2024.

I samband med transaktionen tilldelas konvertibelinnehavarna vederlagsfria teckningsoptioner som kan tillföra Bolaget ytterligare kapital. Totalt kan Bolaget tillföras 14 MSEK under de kommande 18 månaderna.

Likviden från konvertibellånet ska bland annat erläggas som delbetalning för uppgraderingen av projekt Amfilochia och i och med det har alla krav för återstart av anläggningen från Zazz Energys lokala partner uppfyllts. Därtill stärker likviden finansieringen av de två pågående projekten som planeras färdigställas under fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024. Totalt kan dessa tre anläggningar inbringa upp till 60 MSEK i årliga intäkter från kvartal ett 2024.

Bolaget har också lagt grunden till projektfinansieringen för kommande avtalade projekt genom att påvisa att det finns en ägarkrets som långsiktigt stöttar Bolaget med JEQ Capital som ledande investerare. Konvertibellånet i kombination med den planerade bankfinansieringen lokalt i Grekland ger Zazz Energy goda möjligheter att öka takten i projektinvesteringarna.

Bolaget bedömer därmed att förutsättningarna för en framgångsrik och lönsam återstart av Bolagets befintliga anläggning är mycket goda. Efter att miljötillstånden nu är säkrade finns därmed förutsättningarna för lokal finansiering för att vid årsskiftet säkerställa starten av de två anläggningarna som kontrakterades den 27 november 2022 med årliga intäkter på cirka 40 MSEK.

-”Vi tackar för förtroendet från våra långsiktiga investerare som deltar i emissionen och gör vår tillväxtresa möjlig. Vi kommer också efter sommaren, så snart intäkterna från Amfilochia kommer igång, påbörja utvärderingen av nya projekt i Grekland så väl som i Norden. Zazz Energys resa mot lönsamt bolag har nu påbörjats”, säger Jan Törner tf Vd i bolaget

ÄNDRAD 2024-02-19