2023-10-06

Zazz justerar tidpunkten för återstarten på grund av stormen Daniel som förorsakat skada hos leverantör

Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) ordförande Jan Törner och VD Christian von Uthmann har på plats i Grekland utvärderat följderna av stormen Daniel på projektet. Bolaget har jobbat hårt tillsammans med partners och underleverantörer för att minimera påverkan på återstarten, genom att utvärdera alternativa lösningar och leverantörer. Justeringen har minimerats och idag räknar vi med återstart senast 20 november.

Huvudorsaken till justeringen är att leverantören av de ljudisolerande panelerna ställdes under vatten när stormen Daniel drog fram i september. Samarbetspartners och Bolaget har jobbat målmedvetet för att hitta nya lösningar och leverantörer, och åstadkomma prioritering för bolaget i leverantörernas produktion. Det har nu lyckats och justerad återstart planeras till november.

Samtidigt pågår de delar av bygget som inte berörts med full fart, som tex. förberedelser av den nya maskinen och byggnation av strukturen för maskinhallen. Bilder på dessa kommer läggas upp på bolagets hemsida.

-”Stormen Daniel var ett ”200-års regn” med stor påverkan på lokalsamhället och med tragiska följder för flera familjer. Vi beklagar djupt denna tragedi, och är samtidigt imponerade och tacksamma för det engagemang och den professionalism som berörda partners visar. Detta är en olycklig försening i alla avseenden, men samtliga jobbar nu stenhårt för en lyckad återstart”, betonar VD Christian von Uthmann

ÄNDRAD 2024-02-19