• Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att senarelägga Bolagets årsstämma. Bolaget avser att hålla årsstämman den 26 juni 2023 istället för den 24 maj 2023 som tidigare kommunicerats.Skälet till att årsstämman senareläggs är att det nyligen valt in en ny revisor till Bolaget som behöver skälig tid att revidera årsredovisningen. Bolaget avser publicera årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen den 5 juni 2023 (tre veckor innan årsstämman). Kallelse [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén till senast fredagen den 31 mars. Tidigare datum var satt till den 15 mars.För ytterligare information, vänligen kontakta:Ari Kemppainen, VD ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 140 17 92Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén till onsdagen den 15 mars. Tidigare datum var satt till den 23 februari.För ytterligare information, vänligen kontakta:Ari Kemppainen, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) E-post: ari.kemppainen@zazzenergy.com Telefon: +46 70 140 17 92Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) Telefon: +46 70 537 98 40ZAZZ Energy of SwedenZazz [...]