• Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag slutit avtal med Tellus Equity Partners AB om ett brygglån om totalt 7,5 msek. Likviden är tänkt att påskynda planeringen och övertagandet av de tre solcellsparker som tidigare kommunicerats. Den slutgiltiga summan för övertagandet betalas när företrädesemissionen stängts men kapitalet möjliggör framförhållning och reservering av kritisk hårdvara.Brygglånet upptogs den 12 maj 2024 med Tellus Equity Partners AB. Det totala lånebeloppet är på 7,5 msek som [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett nytt avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva tre bolag. Detta avtal ersätter tidigare avtal kopplat till förvärven av Switchr Kungsbacka samt Switchr Varberg, som tidigare kommunicerats av Bolaget. Huvudskälen till detta byte är att de tre nya bolagen kan inbringa intäkter och kassaflöde tidigare då de har godkännande för både solcellspark och batterilager redan nu.De tre [...]

  • Bolaget har missat att MAR stämpla kvartalsrapporten - vilket härmed rättats tillDelårsrapport Q1 2024ÖVERSIKTBelopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående år.KONCERNEN, JANUARI-MARS I SAMMANDRAG· Summa intäkter uppgick till 218 (0) KSEK· Rörelseresultatet uppgick -3 069 (-3 863) KSEK· Periodens resultat uppgick till -3 131 (-4 311) KSEK· Periodens kassaflöde uppgick till -490 (-5 527) KSEKRapporten finns i sin helhet på Rapporter - ZAZZ Energy of Sweden ABFör ytterligare information, [...]

  • DELÅRSRAPPORT Q4, 2023ÖVERSIKTRapporten är upprättad i tusentals svenska kronor, KSEK. Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående årKONCERNEN, OKTOBER – DECEMBER 2023 I SAMMANDRAGSumma intäkter uppgick till 1 350 (1 652) KSEKRörelseresultatet uppgick -3 845 (-21 843) KSEKPeriodens resultat uppgick till -3 989 (-23 413) KSEKPeriodens kassaflöde uppgick till 1 531 (-6 705) KSEKKONCERNEN, JANUARI – DECEMBER 2023 I SAMMANDRAGSumma intäkter uppgick till 4 922 (4 432) [...]

  • Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 102 848 381 units, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma att hållas den 2 april 2024 (”Extra Bolagsstämman”). Varje unit består av 35 aktier. Företrädesemissionen motsvarar således 3 599 693 335 B-aktier. Varje unit tecknas till en teckningskurs om 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,012 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”). Bolaget har [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lanserar idag satsningen på ett nytt affärsområde – solenergi. Styrelsen i Zazz Energy anser att en diversifiering av Bolagets verksamhet är ett viktigt steg för att uppnå sin långsiktiga vision inom grön el. Bolaget lanserar därför ett nytt affärsområde med fokus på solenergi på den svenska marknaden.Solenergiparker Bolaget har i samband med den nya satsningen sonderat tre olika sorters projekt: landbaserade solpaneler, taksolpaneler samt batterier för [...]