2024-04-02

Zazz Energy flyttar årsstämman

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 10 juni 2024. Tidigare datum för årsstämman var den 23 april 2024.

Zazz Energy har under våren beslutat att starta ett nytt affärsområde med solparker och lagring av energi med hjälp av batterier. Av administrativa skäl kan inte två stämmor med erforderlig kallelsetid finnas samtidigt i Euroclearsystemet därför har styrelsen tvingats att skjuta på stämman till det nya datumet 10 juni 2024.

Årsredovisningen för 2023 kommer att finnas tillgänglig senast 30 april enligt noteringskraven på bolagets hemsida och kommer att offentliggöras genom pressrelease.

Den finansiella kalendern på Bolagets hemsida har uppdaterats.

ÄNDRAD 2024-04-02