Prenumerera på uppdateringar
 • Torsdag den 27 januari 2022 var en speciell dag i ZAZZ Energys historia. Denna dag kopplade ZAZZ Energy upp sin första anläggning mot det grekiska elnätet och började sälja miljövänlig el. Biooljaanläggningen som är i drift baseras med ett 20-årigt elavtal till kunden HEDNO, ett dotterbolag till statligt ägda PPC. Biooljaanläggningen har utrustats med motorer, gensets, elektronik och transformatorer från välkända tillverkare. Deutz, Datakom, Schneider Electric och ABB. Denna investering är av [...]

 • De senaste veckornas utveckling i Europa har påskyndat nyinvesteringar i grön energiproduktion och skapar stort intresse för investeringar i ZAZZ Energys miljövänliga anläggningar Efterfrågan på förnybar energi accelererar nu i Europa och ZAZZ Energy står väl rustade att möta efterfrågan med tillgänglig kapacitet och kunna erbjuda skalbara och nyckelfärdiga anläggningar för miljövänlig elproduktion. Vår strategi att bredda vårt produktområde till att både erbjuda anläggningar för miljövänlig elproduktion från förgasning av biomassa, och [...]

 • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) publicerar Bokslutskommuniké för 2021. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com. Bolaget har accelererat sin verksamhet under 2021 och investerade under december månad i sin första anläggning för produktion av miljövänlig el i Grekland. Intäkter från denna kommer att infalla i början av 2022.Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021Bolaget tillförs 12,7 mkr i en riktad emission 5 oktoberChristian Casselborg tillträder som [...]

 • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) är nu i slutförhandling om en investering i en ny Biooljeanläggning på 1MW i Grekland. Förhandlingen följer bolagets tidigare information om att bolaget erhållit rätten till sk option att investera i 10 nya biooljeanläggningar i Grekland. Bolaget genomförde den första Biooljeinvesteringen på 1MW i januari månad och fortsätter nu med den andra anläggning. Den nya investeringen uppgår till ca 23 MSEK med [...]

 • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lämnar information angående den överenskommelse om skett mellan större ägare i bolaget och styrelsen. Överenskommelsen mellan styrelsen och de större ägarna representerar 22% av bolagets aktier och de får inte avyttras till extern part inom tolv (12) månader från noteringsdatum av bolagets aktie. Dock får aktieöverlåtelse ske inom familj eller till eget bolag så länge lock up avtalet för aktierna efterlevs. Lock [...]

 • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lämnar information i samband med notering. Målsättning på den grekiska marknaden är att utnyttja de befintliga licenserna (för 20-åriga elavtal) och etablera 3-4 stycken anläggningar (biomassa eller bioolja) per år de kommande 3-4 åren. I Sverige är målsättningen att sälja första biomassaanläggningen med fokus på biokol inom 12 månader och sedan sälja en anläggning per år de kommande 3-4 åren. Under noteringsceremonin [...]

 • Uppdaterad ISIN-kod SE0017483175 Idag, den 7 februari 2022, inleds handeln i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Zazz Energy´s aktie har ISIN-kod SE0017483175 och handlas under kortnamnet ZAZZ B. Zazz Energy genomförde under december 2021 och januari 2022 en riktad emission till intressenter som tillförde Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader.– Vi är stolta över att nu ta nästa steg i Zazz Energys tillväxtresa, [...]

 • Idag, den 7 februari 2022, inleds handeln i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Zazz Energy´s aktie har ISIN-kod SE0014262531 och handlas under kortnamnet ZAZZ B. Zazz Energy genomförde under december 2021 och januari 2022 en riktad emission till intressenter som tillförde Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader.– Vi är stolta över att nu ta nästa steg i Zazz Energys tillväxtresa, samt hedrade över [...]

 • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 7 februari 2022. Den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av listningen finns bifogad samt tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com. Handel av B-aktier i Zazz Energy kommer inledas måndagen den 7 februari [...]

 • Vd Christian Casselborg har köpt 200 000 aktier i bolaget. Christian ägde sedan tidigare 80 000 aktier och har totalt 280 000 aktier i bolaget. Bolaget har tagit sammanläggningen av bolagets aktier (5:1) i beaktande för denna information. Stockholm 21 januari 2022 Kontakt; Christian Casselborg VD Zazz Energy of Sweden AB, + 46 76 101 14 08

 • Zazz Energy ökar nu investeringstakten med en ny investering i en Biomassaanläggning (Fas 1) för grön energiproduktion på den grekiska marknaden. Avtalet omfattar en anläggning på 1 MW med elproduktion under 20 år med en option på 4 nya anläggningar av samma storlek. Zazz Energy har ingått ett tomtavtal med befintlig byggnad för anläggningen. Anläggningen planeras att tas i drift under sommaren 2022 för produktion och försäljning av miljövänlig el och varmvatten [...]

 • Zazz Energy har under december 2021 och januari 2022 genomfört en riktad emission för att möta den större efterfrågan av miljövänlig energi på marknaden. Emissionen stärker likviditeten och underlättar en snabbare investeringstakt i nya anläggningar. Bolaget tillfördes 10 110 000 SEK innan emissionskostnader vid en emission av 2 022 000 ny emitterade aktier. Denna emission genomfördes med sammanläggningen av bolagets aktier i beaktande (5:1). ”Denna emission är viktig för våra prioriterade investeringar [...]